AKO TO FUNGUJE ...

1. VAŠA OTÁZKA
Dostali ste sa do situácie,že potrebujete konzultovať problém, ktorý sa týka psychického zdravia. Stručne sformulujete typ problému a navrhnete časové okruhy, kedy môže konzultácia prebehnúť.
2. SPÄTNÁ ODPOVEĎ
Dostanete potvrdzujúce stanovisko ohľadne konzultácie, času a platby.Prípadne budete požiadaný o doplňujúce informácie.
3. ÚHRADA
Dostanete potvrdzujúce stanovisko ohľadne konzultácie, času a platby.Prípadne budete požiadaný o doplňujúce informácie.
4. SPOKOJNOSŤ KLIENTA
Na vaše odpovede dostanete odbornú, kvalifikovanú odboved d psychiatra s dlhoročnou praxou. Využite túto nadštandardnú pohodlnú formu riešenia svojich problémov.

KONTAKT ...

TOP DOKTOR

MUDR. Patrícia Tropek
psychiater, súdny znalec
onlinepsychiater@gmail.com

BANKOVÉ SPOJENIE ...

SK391111000000104101007
VS: dátum narodenia

CENNÍK ...

Vstupné psychiatrické vyšetrenie
120€
Kontrolné psychiatrické vyšetrenie
50€
Recept bez kontroly
15€
Odobratie vodičského preukazu
150€
Psychosomatická poradňa
150€
Vyšetrenie v cudzom jazyku
150€
Individuálne poradenstvo
80€
Spracovanie výsledkov vyšetrenia do podrobného zápisu
50€
Krízová intervencia do 24 hodín
200€
Nález na kúpeľnú liečbu
30€
Vyšetrenie a nález na umiestnenie do DSS
130€
Konzultáccia ohľadne vypracovania znaleckého posudku
100€

Súkromná nezmluvná psychiatrická Ambulancia a Telemedicína

Cenník výkonov platný od 1.6.2024

Fakturačné údaje:

SPACE s.r.o. IČO: 44 340 516
So sídlom SR, Slovinská 16, Bratislava 821 04
Obchodný register okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 82716/B
Odborný zástupca: MUDr. Patrícia Tropek