DEPRESIA

Pociťujete posledné dni, týždne že strácate energiu, neviete sa sústrediť, strácate pozitívny vzťah k životu, nebavia vás aktivity, ktoré ste predtým vykonávali s radosťou? Je možné že trpíte fázou depresívneho ochorenia. Existuje odborná pomoc, pora´dte sa so psychiatrom.