ONLINE KONZULTAČNÝ HOVOR
SKYPE
MESSENGER

IBAN: SK15 0200 0000 0027 4544 9362

VS: číslo narodenia

KONZULTAČNÁ HODINA / INTERNETOVÝ HOVOR
70€
KONZULTAČNÝ CHAT
70€