ONLINE KONZULTAČNÝ HOVOR
IBAN: SK15 0200 0000 0027 4544 9362
VS: číslo narodenia
Online video konzultácia
120 €
Krízová intervencia
200 €
Psychosomatická medicína
250 €