SEBAVEDOMIE

Sebavedomie alebo sebauvedomenie (z nem. Selbstbewusstsein = seba+vedomie) je vedomie seba samého, uvedomenie si svojho myslenia a konania ako niečoho odlišného od okolitého sveta.