STRES

Faktory, ktoré podporujú stres:
1. Štúdium: dnes je na školách veľká rivalita a vyžaduje si od detí a študentov veľa úsilia, aby dosiahli stanovené výsledky, čo môže viesť k stresu. Aj deti na školách môžu trpieť vplyvom stresu.

2. Prostredie: nezdravá pracovná atmosféra, diskusie na horúce témy, problémy s parkovaním, rodinné problémy atď.

3. Médiá: média taktiež dokážu vzbudiť u ľudí stres (prevaha negatívnych správ).

4. Manažment času: zlyhanie v manažmente času, v zosúladení štúdia, práce, mimopracovných činností, rôznych projektov, úloh, starostlivosti o rodinu, platenie účtov...

5. Peniaze: Nedostatok peňazí produkuje stres. Na druhej strane veľkou úrovňou stresu trpia aj už zabezpečení ľudia, ktorí ale sa snažia za každú cenu maximalizovať svoj obnos peňazí.

6. Vzťahy: zlé vzťahy s partnerom alebo ďalšími členmi rodiny, so šéfom, so susedmi, každý z nich môže vyústiť do stresu.

Všeobecne ale môžeme vidieť, že stres nie je prirodzený fenomén. To náš životný štýl a naše priority spôsobujú stres. Aby sme sa mohli vzdialiť od stresu, musíme si najprv osvojiť zdravý životný štýl a zvládnuť manažment času.