Mate rodičov ktorí potrebujú umiestnenie do DSS ?

V rámci konzultácie dostanete usmernenie ako postupovať pri podávaní žiadosti, ktorej súčasťou je aj psychiatrické vyšetrenie a určenie stupňa odkázalosti na sociálnu pomoc.