Long Covid . . .

Následkom prekonania covid infekcie veľmi často vznikajú psychické poruchy. 

STRATA KRÁTKODOBEJ PAMÄTI
ÚZKOSŤ
ZVÝŠENÁ ÚNAVA
DEPRESIA
PORUCHA SPÁNKU

Vyžadujú dlhodobú starostlivosť, odbornú pomoc v psychickej oblasti.Psychiater Vám stanoví rozsah psychických príznakov, skonzultuje s Vami možné postupy liečby a v prípade ak to bude potrebné navrhne Vám osobnú návštevu psychiatra.