SPÁNOK

Pravidelne skrátený spánok oproti odporúčanej dĺžke súvisí s problémami v oblasti pozornosti, správania a učenia  insomnia negatívne ovplyvňuje pracovný výkon, narúša procesy rozhodovania a zvyšuje riziko pracovných a dopravných nehôd. Nepriamo sa tiež podieľa na zhoršení interpersonálnych vzťahov Kognitívne a zdravotné dôsledky neliečených porúch spánku u starších ľudí znižujú kvalitu ich života súvisiacu so zdravím, prispievajú k funkčným limitom a k strate nezávislosti, a sú spojené so zvýšeným rizikom všeobecnej úmrtnosti.  Nedostatočný spánok tiež zvyšuje riziko depresie. U teenagerov je spojený so zvýšeným rizikom sebapoškodzovania, suicidálnych myšlienok a suicidálnych pokusov  Neliečené poruchy spánku sú spojené so zvýšeným rizikom ochorení srdca, vysokého krvného tlaku, obezity, diabetu a celkovej úmrtnosti.